1.Winnipeg, ManitobaVote
2.Boissevain, ManitobaVote
3.Winnipeg, ManitobaVote
4.Winnipeg, ManitobaVote
5.Winnipeg, ManitobaVote
6.La Salle, ManitobaVote
7.Winnipeg, ManitobaVote
8.Winnipeg, ManitobaVote
9.Brookdale, ManitobaVote
10.Winnipeg, ManitobaVote