1 Hamilton, Ontario Potholes
2 Toronto, Ontario Potholes
3 Prince Edward, Ontario Potholes
4 Ottawa, Ontario Potholes
5 Toronto, Ontario Potholes
6 Orillia, Ontario Potholes
7 Toronto, Ontario Traffic congestion
8 Hamilton, Ontario Potholes
9 Mississauga, Ontario Potholes
10 Prince Edward, Ontario Poor road maintenance